Mursyid, Ahmad. 2021. “UPAYA GURU DALAM MENIGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL”. Tsaqofah : Jurnal Pendidikan Islam 6 (1). https://jurnal.stitalishlahbondowoso.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/11.